Educationalguide’s Weblog

Filipno (1st term curriculum)

Posted on: September 13, 2008

Pagsasaayos ng mga Pantig upang makabuo ng bagong salita.

Isulat ang nawawalang pantig upang mabuo ang salita sa pangungusap.

 

An gaming ka ___ bahay ay malinis sa paligid.

Ma____tansya talaga ang gatas ng ina.

Ugaliing mag____ ba tuwing Linggo.

Matutong gumalang sa nakaka_____da.

Bukas ang kaara_____ nya.

 

Isaayos ang sumusunod na mga pantig upang mabuo ang diwa

 

___________________ 1. Maraming magagandang (win-na-ta) sa ating bansa.

___________________ 2. Kailangan nating (nga-i-tan) ang mga ito upang magtagal.

___________________ 3. (ta-mag-nim) din tayo ng mga bagong puno.

___________________ 4. Tamnan natin ang mga (ba-teng-kan) lote sa paligid.

___________________ 5. Bukod dito’y (pa-nag-da-pa-gan) rin ng paligid ang mga puno at halaman.

 

Buuin ang mga gulu-gulong mga pantig

 

___________________ ro-ba-re-su

___________________ ya-ma-pa-nan

___________________ han- ka- -da- gan

___________________ gan-da-pa-si- lam

___________________ tu-u- pag-san-na

 

Anong anyo ng pantig ang may guhit sa salitang?

 ______ kompyuter                              ______ engkantada                           ______ singkamas

 

 

Alin ang wastong anyo ng pantig sa salitang?

 

Kalabaw                a. PK-PK-PKP                      b. KP-KP-PKP                      c. KP-KP-KPK

 

Keyk                       a. KPKK                                 b. KPPK                                 c. PKPP

 

Piliin at isulat ang salitang angkop sa kaisipan ng buong pangungusap.

 

(mesa-misa)         Magsisimula na ang __________ kaya ayusin na ang __________ gagamitin.

(pulo-polo)            Maraming __________ sa Pilipinas.  Ito rin ang ginagamit na

                               disenyo sa __________ ng aking kaigan.

(balut-balot)          May __________ na dyaryo ang napakasarap at mainit na __________.

(Pepe-pipe)          Ang kaibigan ni __________ ay ipinanganak na __________.

(oso-uso)               __________ na pala ngayon ang pag-aalaga ng __________.

(toyo-tuyo)             Ang ulam ng mahihirap ngayon ay __________ kaya kung minsan sinasabawan

                                nila ng __________ ang kanilang kanin.

(heto-hito)             __________ na ang nahuli kong __________.

  

Punan ng kambal-katinig o kluster ang salitang bubuo sa diwa ng pangugusap.

 

sy            bl             gz            pl             ts             dr            br            kw           by

 

Masarap kumain ng ____rimpbol

Manunong na akong gumamit ng roler___eyds

Nagbigay ng I____ampol ang guro.

Maraming namatay nang bumagsak ang ero____ano

Mabait an gaming ti____er

Magaling mag____am si Rodolfo.

Malaki ang _____aso ni Tasha.

Ang ganda ng ____orera ni nanay.

Bago ang ____intas na suot ko ngaun.

Nakakaaliw ang punog ng ____ulin

 

Bilugan ang mga diptonggo sa pangungusap.

 

Hindi ako kumakain ng bahaw na kanin.

Malaki ang bahay na tinitirhan ko ngaun.

Kulay orange ang okoy.

Gumagala ngayon ang baliw sa kalsada.

May alaga akong sisiw

Nang matagpuan ang katawan ng isang babae sa sapa, ito ay bangkay na.

 

Isulat ang mga salita sa tamang hanay.

 

Igorot                      tribo                        klima                      tamaraw                               

unggoy                    bahay                      Ati                          Negrito                  

Pilipino                    mangga                  Narra                      Aklanon

 

Benguet                   oso                         engkanto               Anahaw                

sampaguita             piko

 

KATINIG

PATINIG

KLASTER

DIPTONGGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuyin ang inilalarawan na salitang may diptonggo. 

 

__________________      Yari ito sa tanso.  Pinatutunog kapag may nagaganap sa simbahan.

a.       Kuliling                  b. batingaw                           c. kampanilya

__________________      Ginagamitan ng ilong.  Maaring lumanghap ng mabango o mabaho.

a.       Amoy                      b. daloy                                  c. simoy

__________________      Walang sigla; malungkot ang mukha.

a.       Sanay                     b. lumbay                              c. latay

__________________      Palamuti sa tainga.

a.       Isaw                        b. dilaw                                  c. hikaw

__________________      Malakas ang kanyang____ kaya’t malayo man ay maririnig mo siya.

a.       Kamay                   b. sigaw                                 c. hataw

__________________      Aling salita ang may diptonggo?

a.       mangga                 b. walo                                   c. yelo                    d. keyk

 

Piliin ang angkop na klaster (kr, br, py, kl, by, rd) upang mabuo ang salita.

 

Tayo nang mamasyal sa malamig na _____ima sa Tagaytay

Makikita natin sa _________us kung saan ipinako si Kristo.

Wow! Ang sarap talagang mag______ahe sa iba’t ibang lugar ng Pilipinas.

Talento niya ang pag-awit at pagtugtog ng ______an.

 

Isulat nang wasto ang salitang dapat gamitan ng malaking titik.

 

__________________ sanggol      ,               bata        ,               francis

__________________ anchor        ,               gatas      ,               kape

__________________ tigre             ,              brownie ,               pusa

__________________ parke           ,              palaruan ,               boracay

 

Piliin sa kahon ang salitang dapat isulat sa patlang ayon sa wastong pag-aayos.

 

Lily                                          gubat                                      magalang

Lita                                         hayop                                     mahinhin

Liza                                         tahimik                                   matalino

 

Liberty                                    halaman                                ____________

Ligaya                                    _________                               mahalimuyak

_________                                kalikasan                              mahusay

Linda                                      paligid                                  mapagkawanggawa

Lito                                         tao                                       matagumpay

 

Isulat ng wastong gamit ng malaking at maliit na titik.

 

ngumiti Kapag nakikipag-usap sa mga Kaibigan.

__________________________________________________________________

 

sinundo ni tanya at fredo si raphael Kaninang Hapon.

__________________________________________________________________

 

awitin natin ang buong puso ang “lupang hinirang”.

__________________________________________________________________

 

tuwing miyerkules at biyernes ang araw ng samba sa baclaran.

__________________________________________________________________

 

mahal natin ang paaralang lourdes

__________________________________________________________________

 

Pagsunod  sa panuto.

 

Gumuhit ng dalawang bilog. Sa loob ng kanang-bilog ay lagyan ng masayang mata. At sa loob ng kaliwang-bilog ay lagyan ng umiiyak na mata.  Kulayan ang bilog na gusto mo ng berde.

 

 

 

 

Gumawa ng limang kahon.  Sa bawat kahon isulat ang mga pangalan ng iyong kamag-aral

na malalapit sa iyo.  Kulayan ang bawat kahon ng pula, asul, dilaw, tsokolate, dalandan, at kahel.

 

 

 

 

 

 

Maikling Kwento

 

Linggo ng Hapon, sina Joan, Rudy at Kayla ay magkakasamang magsimba sa Makati.   Pagkatapos magsimba nakayayaan ang magkakaibigan na mamasyal sa Glorietta.  Pagkarating nila sa Mall, naalala ni Kayla na kailangan pala niyang umuwi ng maaga dahil ang kanyang inang maysakit.  Nakiusap si Rudy na kumain muna sila bago si Kayla umuwi.  Tuwang-tuwa ang magkakaibigan dahil kahit sa sandaling oras ay nakapamasyal silang lahat.  Pagka-alis ni Kayla, bumili ng sapatos at damit si Joan subali’t hindi niya namalayan na naubos na niya ang perang kanyang baon.  Sa kanilang pag-uwi ni Rudy, malungkot na malungkot si Joan dahil nagastos niya ang perang binigay sa kanya ng kanyang ama para pambayad ng ilaw.  Bilang isang kaibigan, si Rudy ay nagbukas loob na nagsabing huwag nang malungkot si Joan dahil handa siyang tumulong sa kanya.

 

Ano ay maaaring pamagat ng kwentong ito?

 

__________________________________________________

 

Sino-sino ang mga gumanap sa kwento?

 

__________________________________________________

 

Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari ng kwento.

 

______ kumain muna sila bago si Kayla umuwi

______ magkakasamang magsimba

______ nagbukas loob na nagsabing huwag nang malungkot si Joan

______ kailangan pala niyang umuwi ng maaga dahil ang kanyang inang maysakit

______ hindi niya namalayan na naubos na niya ang perang kanyang baon

 

 

Sagutin ang mga tanong.  Bilugan ang titik ng wastong  sagot.

 

Aling pares ng mga salita ang magkasingkahulugan?

 

  1. Matulin – mabilis                 b. Malabo – malinaw                          c. umiyak – tumawa

 

Ano ang kahulugan ng salitang “nagsama-sama”?

 

  1. Naghiwalay-hiwalay            b. nagtipun-tipon                                 c. naglayu-layo

Aktibo” ang aming pangkat sa lahat ng gawain.  Alin ang kasalungat ng salitang may guhit?

  1. Masigla                                 b. masigasig                                         c. matamlay

 

Ang salitang “tagumpay – bigo” ay pares ng salitang –

  1. Magkasalungat                    b. magkasingkahulugan                    c. magkatugma

 

Aling pares ng salita ang HINDI magkasalungat?

  1. Dilim – liwanag                    b. lumitaw – lumabas                         c. matayog – mababa

 

Suriing mabuti ang mga pangungusap.  Hanapin sa bawat kahon ang mga salitang tumutukoy sa Pares – Minimal.  BIlugan ang mga sagot.

 

Nakatira sila sa may pulo                                                                  Tila na ang ulan sa labas

 

Ang polo niya ay kulay puti                                                                 Basa naman ang tela ng ale

 

 

                                                                Ang kwento tungkol sa higante ay nakakatuwa

 

                                                                Nais niyang maghiganti sa kalaban ng mandirigma

 

 

Kahunan ang salitang angkop gamitin upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

 

Uminom ng gatas upang tumibay ang mga ( buto , boto)

 

Ang ulam natin ay (pisang , pesang) isda.

 

Piliin ang kahulugan ng salitang nasalungguhitan.  Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang

 

_____ Nasa sala ang kanilang mamahaling kasangkapan.

 

a.       Bahagi ng bahay

b.       Kasalanan

_____ Nalaglag siya sa bangko dahil nabali ang paa nito.

 

a.       Pinaglalagyan ng pera

b.       Upuan

_____ Ang aking sapatos ay bago.

 

a.       Mauuna

b.       Kabibili lamang

_____ Pito ang kapatid ni Emma

 

a.       Bilang

b.       Gamit

______ Aray! May paso ako sa braso

 

a.       Lalagyan ng halaman

b.       Pinsala dulot ng mainit na bagay

 

_______ Natakot siya sa nakita niyang lobo sa kagubatan.

 

a.       Hayop

b.       Lumilipad na bagay galling sa okasyon

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

September 2008
M T W T F S S
    Oct »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Advertisements
%d bloggers like this: